Normes

NORMATIVA:

 • Data de la cursa: 25 d’abril de 2021
 • Lloc sortida i arribada: Sant Guim de Freixenet (la Segarra)
 • Hora sortida: 9:30 hores
 • Sortida mitjançant calaixons de sortida, acreditant temps estimat de realització de la prova.

La cursa té una distància aproximada de:

– Circuit llarg: 23.000 metres entre pistes, corriols i un petit tram d’asfalt, i uns 1000 metres de desnivell positiu.

Circuit curt: 11.000 m i 450 m de desnivell positiu.

Talls parcials en els dos recorreguts:

– Circuit de 23 km, temps màxim de 2 hores 20 minuts al km 14.6.
– Circuit d’11 km, temps màxim de 2 hores al km 6.8.

El repartiment de dorsals es farà a la zona de sortida a partir de les 8:00 hores del mateix dia de la cursa. Recollida de dorsals: El mateix dia de la cursa a partir de les 8 h. Caldrà fer-ho de forma individual i respectant les distàncies de seguretat. Serà obligatori passar un control de temperatura.

Les inscripcions es formalitzaran mitjançant la pàgina d’inscripcions.cat a partir del dia 01 de març de 2021. El preu de les inscripcions serà de 18 €  fins el mateix dia de la cursa.

En cas d’haver d’anul·lar la inscripció hi haurà temps fins al dia 24 d’abril de 2021 i es tornarà el 70% del valor de la inscripció.

En cas d’haver d’anular la cursa per força major es retornarà íntegrament el preu de la inscripció.

Inscripcions limitades a 80 persones al circuit llarg i 80 persones al circuit curt

L’organització es reserva el dret d’admetre més inscripcions en cas d’excedir el límit establert (160).

La inscripció inclou una assegurança temporal vàlida només durant la prova, i una assegurança de responsabilitat civil.

L’edat mínima de participació és de 16 anys en la cursa llarga. En la cursa curta no hi haurà límit d’edat per participar sempre i quan els menors de 16 anys ho facin acompanyats d’ un adult responsable  (acreditat per escrit) i autorització escrita d’un tutor legal. En les dos curses, els menors de 18 anys necessiten autorització escrita d’un tutor legal (indispensable per recollir el dorsal el dia de la cursa).

El temps màxim per a realitzar el recorregut serà de 4h’.

El recorregut estarà marcat amb cintes i hi haurà diversos controls.

Tots els corredors estan obligats a dur el dorsal al davant sempre visible.

Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de la marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de la marxa.

L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorregut, trofeus, etc. quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, i n’informarà a tots els participants de la prova, ja sigui pels serveis de megafonia o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.

No hi haurà premis en metàl·lic.

Les reclamacions es faran per escrit a l’Organitzador, el qual decidirà en un termini de 7 dies; la decisió que adopti serà inapel·lable.

S’aconsella utilitzar calçat i roba adient.

Trofeus i obsequis pels guanyadors:

 • Categoria general masculina: trofeu i obsequi per al 1r, 2n i 3r classificats de totes dues distàncies.
 • Categoria general femenina: trofeu i obsequi per a la 1a, 2a i 3a classificades de totes dues distàncies.

No hi haurà cerimònia d’entrega de trofeus, es lliuraran als guanyadors a mesura que vagin arribant.

No hi haurà bossa del corredor, però si lliurament d’obsequi.

Serveis de primers auxilis i rescat durant tota la cursa i a l’arribada.

No hi haurà servei de dutxes i lavabos al pavelló.

Servei de guarda claus.

S’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.

Els corredors s’hauran de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 650970520.

En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar la prova i de resoldre, a criteri seu, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.

L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a la cursa.

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador a la gravació total o parcial de la seva participació a la cursa i permet l’ús de la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de Camins de Fusta en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Qualsevol excepció el participant l’haurà de presentar per escrit i haurà de fer menció expressa de les imatges.

La organització, està facultada per retirar, durant la prova:

 • Qui no tingui un estat de forma física adient.
 • Qui no porti dorsal o no el porti al lloc designat per l’organització.
 • Qui doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
 • Qui no realitzi el recorregut complert.
 • Qui manifesti un comportament no esportiu, abans, durant i després de la cursa.

L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, i any de naixement apareguin a les llistes públiques d’inscrits, així com als resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

Els participants inscrits a la carrera entenen que participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat a la competició.

Els participants, en formalitzar la inscripció, accepten tots els punts i observacions d’aquest reglament, i certifiquen trobar-se en bones condicions físiques per realitzar la prova.